fontello font demo

icon-emo-happy0xe800
icon-emo-unhappy0xe802
icon-emo-sleep0xe803